Monitor Toegang

Monitor Toegang

De gemeenten gebruiken monitoring om de ondersteuningsvraag en de werkwijze van de toegang in het sociaal domein te volgens. Op basis van de Arrangementenwaaier en de leefzorgplannen is een monitor toegang ontwikkeld die zicht geeft op de kanteling en transformatie van het Sociaal Domein. De gegevens worden uit de keukentafelgesprekken van de Sociale Wijkteamleden met de burger opgehaald en vastgelegd in de Leefzorgplannen. Uit alle Leefzorgplannen tezamen kan monitoringsinformatie gegenereerd worden.

Deze monitor geeft zicht op de vraag of ondersteuningsbehoefte van de cliënten met behulp van de Zelfredzaamheidsscores en op de aard van de ondersteuning, die ingezet wordt met behulp van de ESAM-scores. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre nieuwe vormen van ondersteuning in de binnenste drie cirkels van de Arrangementenwaaier (eigen kracht oplossing, oplossing in sociaal netwerk of algemene voorziening) gevonden worden.

CumulatieZRM