Inspiratie

Inspiratie voor het sociaal domein

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel en kan gebruikt worden om:

  • Te arrangeren: inspiratie bij samenstellen van een ondersteuningsarrangement, b.v. door sociale wijkteams met behulp van een Leefzorgplan/ondersteuningsplan.
  • Te innoveren: inspiratie voor beleid en ontwikkeling nieuwe arrangementen in het Sociaal Domein.
  • Te monitoren: inspiratie voor samenhangende monitoring in het Sociaal Domein.