“Inspiratie voor het Sociaal Domein”

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein en is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om te arrangeren, te transformeren en te monitoren. Kijk op deze website voor meer informatie over de Arrangementenwaaier. Of kijk op www.thonissen.nl  en www.arrangementenmonitor.nl voor meer informatie over advieswerkzaamheden en instrumenten van Maarten Thönissen.

Nieuws

De transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het Sociaal Domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen met een nieuwe huisstijl, maar vooral door zich naast advisering steeds meer te richten op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten voor het Sociaal Domein… Lees meer.

Referenties

De Arrangementenwaaier wordt in Noord-Limburg door de sociale wijkteamleden en andere medewerkers in de toegang van het Sociaal Domein gebruikt. Het is de basis voor het leefzorgplan. Maarten Thönissen  ondersteunt gemeenten bij de implementatie van dit concept en heeft alle sociale wijkteams in Limburg-Noord geschoold in het gebruik van deze instrumenten. Lees meer.

Gebruik

Voor meer informatie over de Arrangementenwaaier en gebruik van de Arrangementenwaaier kunt u contact opnemen met Maarten Thönissen. Kijk op de pagina gebruik voor de gebruiksmogelijkheden en  voorwaarden. Of neem contact op met Thönissen Management en Advies B.V.

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein en is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om te arrangeren, te transformeren en te monitoren. Lees verder.

Arrangementenmonitor

De Arrangementenmonitor is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. In de Arrangementenmonitor worden gegevens van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt door gemeenten en in Coöperatie VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt. Andere gemeenten kunnen ook deelnemen. Ga naar de website.

Thönissen Management & Advies

Thönissen Management en Advies B.V. is het zelfstandige adviesbureau van Maarten Thönissen. Hij geeft advies aan gemeenten en maatschappelijke organisaties en ontwikkelt instrumenten voor de transformatie in het Sociaal Domein. Hij helpt partijen bij het verwezenlijken van plannen. Ga naar de website.