Kanteling

Kanteling

De kanteling bestaat uit oplossingen voor zelfredzaamheidsproblematiek, die samen met de burger, gezocht worden in de volgende vier ondersteuningscirkels:

  • Eigen kracht
  • Sociaal netwerk
  • Algemene voorzieningen
  • Maatwerkvoorzieningen

kantelingtekst

Kenmerken van de oplossingen in de ondersteuningscirkels zijn:

  • Eigen kracht: burger, gezin, mantelzorg. Hierbij wordt door individu/leefeenheid zelf gewerkt aan een oplossing van zijn/haar zelfredzaamheidsproblematiek. Kenmerk: zelfzorg, mantelzorg.
  • Sociaal netwerk: sociale verbanden buiten de directe leefeenheid die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de betrokkene. Dit is breed op te vatten, dus vrienden, familie, buren, vrijwilligers, verenigingen, buurtorganisaties, sociale (wijk)coöperaties, informele zorg. Hierbij worden sociale verbanden van de burgers aangesproken om te helpen bij oplossen van zelfredzaamheidsproblematiek. Kenmerken: ontwikkeling en uitvoering door vrijwilligers, burgers, buurten en andere sociale verbanden.
  • Algemene voorzieningen: algemeen en professioneel ondersteuningsaanbod, dat direct voor iedereen toegankelijk is of op verwijzing (maar zonder indicatie). Kenmerken: (veelal) collectief, algemeen van aard, zoveel mogelijk tijdelijk, gericht op empowerment, in eigen kracht zetten van individu en sociale netwerken. Innovatieve producten ter vervanging van individuele voorzieningen. Onderscheid met sociaal netwerk is vooral dat het initiatief en uitvoering bij professionele partijen ligt.
  • Maatwerkvoorzieningen: professionele ondersteuning gericht op versterking zelfredzaamheid van individu. Van algemeen/lichter (b.v. individuele begeleiding) tot zeer specialistisch/zwaar (b.v interventies/bemoeizorg). Deze voorzieningen zijn alleen op indicatie toegankelijk, waarvoor de burger dan ook een beschikking ontvangt en de (gecontracteerde) aanbieders een opdracht. Kenmerken: professioneel, specialistisch, vangnet, gekoppeld aan zelfredzaamheidsproblematiek van individu.

De ondersteuningscirkels kennen een oplopende gradatie van (zorg) zwaarte en kosten.

Afbeelding2