Arrangementenmonitor

Arrangementenmonitor

Op basis van de Arrangementenwaaier is, door Thönissen Management en Advies, de Arrangementenmonitor ontwikkeld. In deze monitor worden gegevens met betrekking tot aantal en kosten van gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. Ook wordt een aantal algemene voorzieningen opgenomen, waarmee de kanteling zichtbaar wordt. De monitor is bedoeld voor ondersteuning bij analyse, beleidsvorming en evaluatie van de transformatie in het sociaal domein, zowel voor gemeenten als voor de zorgverzekeraar. Zie ook de website www.arrangementenmonitor.nl

Leefdomein