Arrangementenwaaier

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies B.V. en wordt gebruikt door zowel beleidsmakers als uitvoerend medewerkers in het Sociaal Domein.

Om de transformatie van het Sociaal Domein te laten slagen zullen we de zorg en ondersteuning anders moeten organiseren en definiëren. Met de bestaande indelingen in beleidsvelden, financieringsstromen, organisaties en systemen kunnen we onvoldoende de samenhang, integraliteit en kanteling in het Sociaal Domein vormgeven.

ArrangementenwaaierKlein

Het concept van de Arrangementenwaaier kan helpen bij het vormgeven van de transformatie. Centraal hierin staan tien leefdomeinen en de kanteling van de ondersteuning en niet meer beleidssectoren en financieringspijlers. Dit sluit beter aan bij de transformatie-opgave en voorkomt dat weer in de traditionele beleidskokers gedacht en gewerkt wordt, waarmee de vernieuwing in het Sociaal Domein niet van de grond komt.

Door in beleid en uitvoering consistent met het concept van de Arrangementenwaaier te werken, kunnen we wél invulling geven aan de transformatie. We werken dan integraal, hebben oog voor de samenhang in het Sociaal Domein én sluiten aan bij de leefwereld en behoefte van burgers en professionals.