Inspiratie voor arrangeren

Arrangeren

Van indiceren naar arrangeren

Met de transformatie in het sociaal domein verandert ook de organisatie van én de werkwijze in de toegang naar ondersteuning. Kortweg gaan we van indiceren naar arrangeren. In onderstaand plaatje is dit verbeeld.

Arrangeren

De verschillen in aanpak en organisatie zijn:

Indiceren

Arrangeren
 • Sectoraal: per leefdomein een eigen toegangsloket.
 • Eén integrale  ingang/toegang naar ondersteuning op alle leefdomeinen.
 • Oude Wmo: compensatieplicht bij beperkingen.
 • Wmo 2015: ondersteunen bij zelfredzaamheid en participatie.
 • Medisch objectiveerbare beperking als criterium voor ondersteuning.
 • Al dan niet zelfredzaam en zelfstandig oplossingen kunnen organiseren als criterium voor ondersteuning.
 • Protocollen en normen bij beoordeling vraag individu.
 • Maatwerk per individu.
 • Eenzijdig besluit van al dan niet toekenning van individuele voorziening door indiceerder(s)
 • Afspraak over arrangement tussen burger en integraal arrangeur (SWT).

Arrangeren is dus vooral een nieuwe werkwijze, die uit drie onderdelen bestaat:

 • Vraagverheldering aan de hand van zelfredzaamheid van de betrokken persoon op alle leefdomeinen.
 • Werkwijze aan de hand van de Kanteling.
 • Vormgeving ondersteuning door middel van integrale arrangementen.

De Arrangementenwaaier is daarbij het inspiratiemodel. Het Leefzorgplan het instrument, waarmee de integrale vraagverheldering wordt uitgevoerd en het integrale ondersteuningsarrangement wordt samengesteld. Het Leefzorgplan is de inhoudelijke leidraad voor het arrangeren en wordt gebruikt in de regiesystemen door medewerkers in de toegang van het Sociaal Domein.