Gebruik

Gebruik Arrangementenwaaier

Copyright

De Arrangementenwaaier® en Arrangementenmonitor® zijn intellectueel eigendom van Thönissen Management en Advies B.V. en zijn beschermd onder het Auteursrecht en Merkenrecht. Gebruik van de Arrangementenwaaier en Arrangementenmonitor is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Thönissen Management en Advies B.V.

Gebruik door opdrachtgevers

Thönissen Management en Advies adviseert en ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het gebruik en implementeren van het concept van de Arrangementenwaaier. Gemeenten en zorgaanbieders, die gebruik maken van de adviesdiensten en producten van Thönissen Management en Advies zijn uiteraard gerechtigd het concept van de Arrangementenwaaier te gebruiken bij beleid en uitvoering van werkzaamheden.
De adviesdiensten met betrekking tot de Arrangementenwaaier kunnen bestaan uit:

  • Het geven van een workshop over de transformatie in het Sociaal Domein en het concept van de Arrangementenwaaier.
  • Het geven van een training aan sociale wijkteamleden over het gebruik van de Arrangementenwaaier in vraagverhelderingsgesprekken.
  • Het verzorgen van een adviestraject met betrekking tot het gebruik van de Arrangementenwaaier in beleidsvorming en inkoop van nieuwe arrangementen.

Licentie

Gemeenten, zorgaanbieders en commerciële partijen, zoals adviesbureaus, softwareleveranciers etc., die het concept van de Arrangementenwaaier willen gebruiken in hun werk/producten, kunnen een licentie-overeenkomst afsluiten met Thönissen Management en Advies B.V. voor het gebruik van het concept.

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Thönissen voor de gebruiksmogelijkheden.