Leefdomeinen

Leefdomeinen: leefwereld in plaats van systeemwereld

De zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen en hun eventuele ondersteuningsbehoefte wordt bepaald door beperkingen en mogelijkheden op meerdere leefdomeinen. Vele mensen hebben zelfredzaamheidsproblematiek op meerdere gebieden en ontvangen ook ondersteuning uit meerdere beleidskokers. Op dit moment is dat vaak versnipperd georganiseerd. Meerdere professionals, aangestuurd vanuit verschillende beleidssectoren en financieringspijlers, “bemoeien” zich, vaak langs elkaar heen, met één persoon of gezin, ieder vanuit zijn/haar eigen werkveld.

leefdomeinen

Van belang is dat in het Sociaal Domein integraal gekeken wordt naar de verschillende leefdomeinen, die de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren van de burger en zijn gezin bepalen. Redenerend vanuit de leefwereld is gekozen voor een indeling in 10 leefdomein. Deze 10 leefdomeinen zijn gebaseerd op indelingen die binnen de Zorg, Jeugdhulp, Welzijn, Wmo en Arbeidsparticipatie gemeengoed zijn.

De 10 leefdomeinen bestrijken álle aspecten, die bepalend zijn of een individu of gezin zelfredzaam is en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het is daarmee een indeling die beter aansluit bij de leefwereld van de burger, dan de beleids-/financieringsgerichte indeling.