Transformatie

Verbeelding van de transformatie

De transformatie is meer dan een bezuiniging of stelselwijziging, maar behelst een volledige cultuur- en systeemverandering van de wijze waarop we in Nederland met zorg en ondersteuning van mensen omgaan.

De Arrangementenwaaier brengt in één model de twee dominante invalshoeken van de transformatie in het Sociaal Domein samen:

  • De integrale aanpak over alle leefdomeinen (de kleuren).
  • De kanteling van de ondersteuning (de cirkels)

Concept
Door deze beide invalshoeken te combineren ontstaat een “waaier” waarin diverse ondersteuningsarrangementen in samenhang zichtbaar worden. Dit betreft geen “staalkaart” of productcatalogus, maar een inspiratiemodel en kapstok die gebruikt kan worden voor de transformatie van het Sociaal Domein.

De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om:

  • Te arrangeren: inspiratie bij samenstellen van een ondersteuningsarrangement, b.v. door sociale wijkteams met behulp van een Leefzorgplan/ondersteuningsplan.
  • Te transformeren: inspiratie voor beleid en ontwikkeling nieuwe arrangementen in het Sociaal Domein.
  • Te monitoren: kapstok voor samenhangende monitoring in het Sociaal Domein.