Venray

De gemeente Venray gebruikt de Arrangementenwaaier gebruikt als onderlegger om een overzicht te krijgen van  de veelheid aan ondersteuningsarrangementen in de verschillende kernen en wijken. De gemeentelijke sociale kaart is ingedeeld volgens de 10 leefdomeinen en de vier kantelingscirkels. Daarnaast is door de wijkteams samen met burgers en professionals voor een aantal wijken een Arrangementen aart gemaakt, waarin de  diverse initiatieven, zowel van buurtbewoners en vrijwilligers als van professionele partijen inzichtelijk genaakt worden. Op basis hiervan wordt gezamenlijk bekeken welke ondersteuningsvormen ontbreken op basis waarvan afspraken gemaakt worden over de ontwikkeling van nieuwe arrangementen in bijvoorbeeld een wijkplan.