Proeftuin CaMa

De gemeente Maastricht heeft in de proeftuin Caberg-Malpertuis de nieuwe integrale, werkwijze in het Sociaal Domein ontwikkeld en beproefd. Ik heb daarbij het wijkteam ondersteund met de ontwikkeling van en scholing in het gebruik van het Leefzorgplan. Tevens heb ik de gegevens uit de leefzorgplannen, c.q.ingezette arrangementen, die in de pilotperiode in het regiesysteem zijn vastgelegd, geanalyseerd ten behoeve van de eindevaluatie van de pilotperiode.