Gemeente Peel en Maas Coöperatie VGZ

Gemeente Peel en Maas: Evaluatie Pilot Schakelplein

De gemeente Peel en Maas en het Zorgkantoor VGZ Noord- en Midden-Limburg hebben al ruim voor de decentralisaties een Pilot ingericht, waarin de nieuwe manier van werken in de toegang (in Peel en maas Schakelplein genoemd) werd toegepast. In de periode medio 2013 tot eind 2014 hebben ca. 300 kwetsbare burgers (c.q. cliënten van toen nog Bureau Jeugdzorg en de AWBZ) al via deze integrale aanpak een Persoonlijk arrangement (Leefzorgplan) gekregen. De medewerkers van het Schakelplein hebben daarbij gebruik gemaakt van de Arrangementenwaaier en zijn geschoold in het gebruik daarvan.

Aan het eind van de pilot heb ik een analyse opgesteld van de 300 ingezette Arrangementen. Duidelijk werd dat in deze pilot de kanteling concreet werd vormgegeven: een aanzienlijk deel van ondersteuning werd gevonden in lichtere vormen van ondersteuning of oplossingen in eigen kracht of het sociaal netwerk. Een zelfde beeld kwam naar voren uit een diepere analyses van 14 cases met behulp van de effectencalculator. Het merendeel van de burgers en hun omgeving waren beter geholpen tegen lagere kosten.