Metaobjects sluit een licentieovereenkomst voor de Arrangementenwaaier

Metaobjects heeft met Thönissen Management en Advies een licentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de Arrangementenwaaier® in Metaportaal, het regiesysteem voor het Sociaal domein!

De Arrangementenwaaier is de inhoudelijke onderlegger, waarmee Sociale wijkteams en gezinscoaches samen met de burger het ondersteuningsarrangement samenstellen en de uitvoering daarvan regisseren.

Metaportaal is een zeer gebruiksvriendelijk regiesysteem waarmee de gekantelde werkwijze optimaal wordt ondersteund. In het systeem wordt de zelfredzaamheid per leefdomein in kaart gebracht en worden de oplossingen en doelen samen met de burger / het gezin aan de hand van de Arrangementenwaaier uitgewerkt en vastgelegd in het leefzorgplan en het gezinsplan. Deze plannen zijn de basis voor de uitvoering, die in hetzelfde regiesysteem worden gevolgd en bijgestuurd. Metaportaal kan koppelen met vrijwel alle back-office applicaties. In de applicatie kunnen rapportages worden samengesteld in overzichtelijk dashboards, bestaat de mogelijkheid de burger toegang te geven tot zijn dossier en kunnen eenvoudig monitorgegevens worden gegenereerd.

Voor meer informatie over de Arrangementenwaaier: Maarten Thönissen. www.arrangementenwaaier.nl.

Voor meer informatie over Metaportaal: Robert van Poelgeest, 040 750 1611, www.metaobjects.nl.

 

MetaObjectsKlantbeeld