Innovatieve ondersteuningsarrangementen de Haamen

In het pilotproject sport-zorgconcept Sportlandgoed de Haamen is afgelopen tijd een fors aantal innovatieve ondersteuningsprogramma’s op het snijvlak van sport, welzijn, gezondheid en (langdurige) zorg ontwikkeld.

Een van de meest spraakmakende programma’s, de Carrousel, loopt sinds september 2013 en kan bij deelnemers, vrijwilligers en professionals op veel enthousiasme rekenen. In de Carrousel nemen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking deel aan een afwisselend en actief dagprogramma rondom het thema sport/bewegen/gezondheid. Uniek aan De Carrousel is de samenwerking tussen zorgpartijen, verenigingen en vrijwilligers; de integratie van activiteiten voor verschillende doelgroepen en de aard van de activiteiten waarbij sport, bewegen en gezondheid centraal staan. Door één van de partners, SGL, is een filmpje gewijd aan de Carrousel. Dit is hier te zien.

Op de Haamen gaan mensen met een beperking ook arbeidsmatige werkzaamheden verrichten. Dit programma, de Meewerker, start in 2014. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en psychische beperking maken dan integraal deel uit van organisatie Stichting de Haamen en gaan werkzaamheden verrichten in beheer, horeca, programmering en facilitaire diensten.

De Carrousel en de Meewerker geven concreet invulling aan nieuwe vormen van ondersteuning zoals, die met de decentralisatie van zorg en ondersteuning uit de AWBZ naar gemeenten, wordt beoogd.

Een samenvatting van de evaluatie van het project is hier te vinden.

DSC_0471